BOVIL

 Välkommen till Bovilgården   Bovilgårdens Vänner   Konstnären Bo Vilson alias Bovil  © 2009    


Konstnären Bo Vilson

 Bovil vid ritbordet i sin ateljé.

                                              

Presentation av konstnären Bo Vilson

Bo Vilson (1910-1949), tecknarsignaturen Bovil, är i dag ett för många obekant namn. Men under mitten av förra seklet älskades och lästes hans verk av en stor del av svenska folket, och han hann under sitt blott 39-åriga liv uträtta mer än vad de flesta vågar drömma om.

Bovil; en av sin tids ledande bildskapare och har varit  förebild för många efter honom. Som tecknare för allmänheten i press, böcker och reklam

medverkade Bovil till att utforma 30- och 40-talens bildspråk. I hans stora bildproduktion återspeglas visuellt en svensk kulturepok.

Vad som bland annat gör Bovils verk intressant och angeläget att presentera är den stora bredden i hans produktion. Han skapade bilder inom de flesta genrer alltifrån mode-, film-, musik- och industrireklam till roman- och novellillustration, målarböcker, julkort, äventyrs- och sagoböcker.

Men kanske var det ändå som serietecknare han blev mest känd. Framför allt med serien ”Tusen och en natt”, som gick som följetong i Vecko-Revyn under större delen av 40-talet, och som uppmärksammades utomlands. Men också de historiska serierna ”Fältskärns berättelser” i Levande Livet, ”Göingehövdingen” i  Allt, ”Harald Handfaste” och ”Sinuhe egyptiern” i Året Runt.

I Folket i Bild medverkade han under första hälften av 40-talet med ”Flygkamraterna”, som var hans första serie, och med en mängd illustrationer.

Åren före sin död experimenterade Bovil med en ny och egen serieidé, ”Dag och Liv”, som skulle skildra människans utveckling från urtiden mot atomåldern och samtidigt förmedla en del av hans egen livsfilosofi.

Dessa serieexperiment, som också formmässigt var mycket avancerade för sin tid, förebådade den utveckling med friare sid- och bildkomposition som först under 60-talet skulle växa fram i USA och Frankrike. Ett bra exempel på detta var serien ”Ask och Embla”, även kallad ”Nordiska Gudaserien”.

Uttalanden om Bovil

 ”Bovil intar en hedersplats i svensk seriehistoria. Seriefrämjandet och Svenskt Seriearkiv ser det därför som mycket viktigt att minnet efter Bovil på bästa sätt bevaras och förmedlas.”

Thomas Storn, ansvarig för Svenskt Seriearkiv och styrelseledamot i Svenska Seriefrämjandet.

Andra citat:

”Bovil var en av vårt lands bästa serietecknare i den realistiska genren.”  -  ”Bo Vilson – en serietecknare långt före sin tid.” –  ”Bovil har en given plats på vår seriehistorias parnass.”

Olle Dahllöf, seriehistoriker

”I slutet av sin karriär tecknade Bovil stilmässigt likt Harald Foster, skapare av världens kanske bäst tecknade serie – Prins Valiant.

Bovil  =  Sveriges Harald Foster  –  ett högre erkännande än detta går ej att få inom serietecknarnas bransch.”

Peder Mauritzon,  Seriemuséet i Köinge