Reklam

 Välkommen till Bovilgården   Bovilgårdens Vänner   Konstnären Bo Vilson alias Bovil  © 2009    

Reklambilder av Bovil,1930-talet

Efter rekryten fick Bo som tjugoettårig frilansare sina första honorerade uppdrag, och han vann 1931 en affischtävling för De Blindas Dag i Stockholm, som gav råg i ryggen.

Sedan gick det undan med fart. Bo fick fast anställning och lanserades (tack vare namnet) som ”amerikansk reklamtecknare” och gjorde kometkarriär.  1932 anställdes han hos Svea Tryckeri och året därpå hos Gumaelius annonsbyrå i Göteborg, där han tecknade reklam för många av den tidens välkända firmor som Meeths, Tigerkläder, Cloetta, Kanolds, Kap-frukter, Atlas Diesel, AGA-radio m.fl..

1936 återkom han till Stockholm, anställdes hos Törnbloms annonsbyrå och tecknade för bl a skivbolagen Sonora, Sonata och Husbondens röst samt bioannonser för Oscar Rosenbergs Filmbyrå.

1941 anställdes Bo också som lärare vid Reklamtekniska skolan i Stockholm som då startats av Gösta och Irma Bergh. 

Affisher

FILM

MODE

MUSIK

INDUSTRI